Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"

 • Interne auditor

  Doelgroep Kwaliteitsmanagers, projectleiders ISO 9001, KAM-manager, Lees meer
  Doel Opleiding om op een praktische manier interne audits uit te voeren. Lees meer
  Inhoud Het praktisch uitvoeren van de interne audit en follow up / verbeterprocessen. Lees meer
  Geldigheid Levenslang Lees meer
  Tijdsduur Eén dag Lees meer
  Opmerkingen Subsidie mogelijkheden Lees meer


Direct inschrijven!

Doelgroep

 • Kwaliteits-, milieu- en KAM-coördinatoren en door het management aangewezen functionarissen die interne audits uit gaan voeren.

Doel

 • Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits- veiligheids-, milieu- en/of arbozorgsystemen. Een interne kwaliteits-, arbo- en milieuaudit is een belangrijk instrument om de effectiviteit van deze systemen te beoordelen. De resultaten van een interne audit kunnen aanleiding zijn voor verbeteringen binnen de organisatie. De training Interne Auditing leidt medewerkers op om op een praktische manier interne audits uit te voeren.

Inhoud

 • Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: doel en inhoud van de externe audit; doel en inhoud van de interne audit; eisen aan de interne audit; auditplanning; uitvoering (audittechnieken); rapportage; het praktisch uitvoeren van de interne audit en follow up / Theorie en praktijk d.m.v. rollenspellen. Bij de cursus kan de situatie van het bedrijf of de organisatie van de deelnemers als uitgangspunt van de cursus gehanteerd worden

Geldigheid van het Certificaat

 • Het Certificaat is in principe levenslang geldig.

Tijdsduur

 • Eén dag van 9.00 uur tot circa 16.30 uur. Voor koffie/thee en een lunch wordt uiteraard gezorgd.

  De cursus kan zowel bij ons, als bij u op locatie plaatsvinden.( Minimaal 6 personen)

Data en locaties

Deze cursus wordt gegeven op de volgende dagen en locaties:

Prijzen

 • 1-3 cursisten : € 299,-
  4-5 cursisten : € 269,-
  6 en meer cursisten: Op aanvraag (groepsprijs)
  Prijzen zijn exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch, examen en certificaat.

Opmerkingen

 • In bepaalde situaties is subsidie te verkrijgen via het schoolfonds, code 95 of overheid.
  Criteria zijn:

  • Type cursus(sen)
  • Provincie
  • Beschikbaarheid gelden

  Wilt u weten of uw bedrijf of organisatie in aanmerking komt voor subsidie stuur dan een mail met een duidelijk omschrijving van uw plannen en wat de positieve gevolgen kunnen zijn voor uw organisatie of bedrijf naar:
  info@pecunova.nl of kijk op de website van www.pecunova.nl

  Onder specifieke omstandigheden onze trainingen onder een OOM ESF subsidie vallen. Een aanvraagformulier kunt bij ons opvragen.
  Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het cursusaanbod opengesteld. Dit betekent dat installatiebedrijven niet meer gebonden zijn aan de cursussen in de gidsen, maar dat men ook Raadgevend Bureau Speelman in kan schakelen, gebruikmakend van de subsidieregelingen.

Resultaat

 • Na afloop van deze tweedaagse cursus ontvangen de deelnemers een diploma van de cursus.

Ervaringen

 • Beste heer Speelman

  Wij hebben naar volle tevredenheid met 3 personen bij u een cursus NEN 3140 gevolgd. Graag wil ik ook een vierde werknemer bij u  aanmelden. Wij hebben dan onze interne organisatie weer compleet. Alvast hartelijk dank voor de snelle reactie.

  Met vriendelijke groeten,

  Jaap Dirks
  Algemeen Bedrijfsleider Mennens Schiedam.

  Wij zijn zeer tevreden over de deskundige begeleiding van Raadgevend Bureau Speelman. Ook het inspelen op situaties die afwijken van de normale gang van zaken waarderen wij zeer.

  Jeroen Bretveld
  Regiomanager  Arriva Trein

  Geachte heer Speelman

  Kort geleden  hebben een aantal werknemers van ons een combicursus hijs- en hefmiddelen gevolgd bij u. Deze cursus is zeer succesvol en plezierig verlopen. Wilt u onze dank overbrengen aan de docent?

  En wij weten u voor de toekomst weer te vinden.

  Willem Dikker Hupkes
  Blanken Controls B.V.
  Directeur