Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
 • Praktisch werkplekadvies

  U heeft een probleem met de werkplek van één van uw medewerkers en u wilt dit oplossen. Wanneer werknemers in uw bedrijf 6 tot 8 uur per dag beeldschermwerk verrichten, verdienen zij een professioneel afgestelde werkplek. Dit kan veel voorkomende klachten als RSI, een stijve nek en hoofdpijn voorkomen. De bewegingstechnoloog werkt volgens de NEN richtlijnen, verricht metingen, adviseert, stelt de werkplek af en rapporteert. Iedere werknemer ontvangt informatie over de persoonlijke werkplekinstellingen. Klachten die ontstaan door de werkplek worden onderzocht. De werkplek wordt aangepast, waardoor de oorzaak wordt weggenomen en de werknemer kan herstellen. Raadgevend Bureau Speelman beschikt over het NEN Certificaat Kantoorinrichting.

 • Algemene werkplek

  Als een werknemer fysieke klachten heeft door het werk, zal de werkplek aangepast moeten worden. Vaak ontstaan er knelpunten in een productielijn of montage afdeling door veelvuldig herhaalde bewegingen. Raadgevend Bureau Speelman adviseert over de aanpassing, waarbij bestaande oplossingen worden onderzocht, geadviseerd en geïnstalleerd. Als er geen standaard oplossing voor handen is, kan Raadgevend Bureau Speelman met u een ontwerp voor de aanpassing uitdenken en dit leveren.

 • Op de werkvloer

  De bewegingstechnoloog van Raadgevend Bureau Speelman staat zelf op de werkvloer. Wij vinden het belangrijk om voeling te houden met verschillende soorten werk om de fysieke en mentale effecten daarvan te ervaren. Problemen die wij tegenkomen vormen een inspiratiebron. Raadgevend Bureau Speelman brengt daarbij in kaart wat de aard van de problemen zijn en lost deze op. Vaak met behulp van een prototype of model. Het project wordt vervolgens ter overname aangeboden. De bewegingstechnoloog van Raadgevend Bureau Speelman is lid van het NOVU.

 • Theoretische modellen

  Om snel tot een goed ontwerp te komen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de functionaliteit. Dit kan door een prototype te maken, maar ook door het geheel theoretisch te benaderen. Raadgevend Bureau Speelman ontwikkelt theoretische modellen.

 • Ergonomische vraagstukken

  Een bewegingstechnoloog zoekt naar oplossingen voor ergonomische vraagstukken en start bij de gebruiker. Het centraal stellen van de mens tijdens het ontwerpproces is de kracht van bewegingstechnologie.Een bewegingstechnoloog heeft uitgebreide medische en praktische kennis. Anatomie, fysiologie, materiaalkennis en biomechanica vormen de basis van de opleiding. Door het inzicht in onderzoek en onderzoekmethoden kan de bewegingstechnoloog onderzoeken beoordelen en eveneens zelf uitvoeren.

 • Belang voor het bedrijfsleven

  Een bewegingstechnoloog heeft veel ervaring met het werken in groepen. Door de medische en praktische kennis kan er makkelijk gecommuniceerd worden tijdens het werken in groepen met bijvoorbeeld industrieel ontwerpers en (para)medici. Tijdens het (her)ontwerpen van producten worden veel prototypes gemaakt.

  De bewegingstechnoloog vermindert dit aantal door zijn kennis en kunde. Hierdoor wordt een beter product sneller ontworpen.

 • Onze man

  Bewegingstechnoloog Elmar Dekker studeerde af in de bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool in 1999. Na zijn studie heeft Elmar ervaring opgedaan in de adaptatietechniek en in de ergonomie van kinderopvang centra. Hij doceerde van 2003 tot 2008 het vak anatomie en gaf cursussen tiltechnieken. Elmar vervult een bestuursfunctie binnen “Stichting Bedrijvigheid”.