Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
  • Huisbezoek bedrijfsarts

    Natuurlijk voeren ook onze bedrijfsartsen huisbezoek uit, b.v. als de medewerker te ziek is om te komen en het is toch van belang elkaar te zien.

     De bedrijfsartsen komen niet als controle en handelen volgens de het protocol van de  NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Dit protocol houdt in dat bedrijfsartsen niet onaangekondigd op huisbezoek komen, om te vermijden dat men als controleur wordt gezien. Dat kan de vertrouwenspositie als arts n schaden. De bedrijfsartsen van RBS houden zich aan die richtlijn.

     

    Tarief:  €150,00 + 0,19 cent p/km af woonplaats (maximaal 100km v.v.)