Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
 • RBS Foundation

  Raadgevend Bureau Speelman wenst maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft daartoe RBSFoundation in het leven geroepen. 
  RBSFoundation reserveert in 2014 1% van haar cursusomzet voor het werk van Sytske Peterson die in Zuid Afrika werkt voor: 

 • IKHAYA LE THEMBA

  Wat is Ikhaya le Themba?

  iKhaya le Themba betekent “Huis van Hoop” in isiXhosa, de spreektaal onder de mensen waarmee wij werken.

  We bieden na-schoolse opvang aan kinderen uit de township Imizamo Yethu in Houtbay. De 90 kinderen die dagelijks bij ons komen zijn “kwestbaar” door verschillende dingen zoals; armoede, ziekte (AIDS), dood van een of meerdere ouders, trauma etc. Het is een vaste groep kinderen die van klas 1 tot en met 6 bij ons blijft.

  Wij bieden holistische zorg aan, wat inhoudt dat we kijken naar het kind in zijn of haar geheel. Een kind heeft liefde nodig, hulp bij schoolwerk, kennis van rechten, plezier, voedsel en geestelijke zorg (om maar een paar te noemen).

  Na school worden de kinderen opgehaald in een busje, ze spelen of maken huiswerk. Dan krijgen ze een boterham en fruit en gaan in hun eigen klas. Daar doen ze taal, rekenen, life-skills, knutselen en cultuur en Bijbellessen. Voordat ze naar huis gaan krijgen ze een warme maaltijd.

  Behalve het kind zelf bieden wij ook zorg aan aan de familie-structuur. Dit houdt vaak in dat een tante, oma of moeder en broertjes en zusjes bij elkaar wonen in kleine huizen of kamers. Het grootste gedeelte van onze kinderen wonen in “shacks” wat in Nederland krotten zou worden genoemd. Meestal zijn deze shacks van golfplaten gemaakt, of wat er ook was om iets mee te bouwen. De meeste gezinnen hebben electriciteit, afgetapt vaak, maar geen stromend water of een wc.

  Onze Comminity Worker werkt voornamelijk met de gezinnen als geheel, en zij heeft een Parent Centre opgericht waarbij er trainingen, support groepen en dergelijke plaats vinden. Ook kunnen gezinnen een voedselpakket krijgen als ze aan kunnen geven dat er geen eten meer in huis is.

  Er vinden regelmatig huisbezoeken plaats, waarbij we kennis maken met de thuis situatie van onze kinderen en de band en vertrouwen met de familie leden versterken. 

   

   

 • Een greep uit ons klanten bestand

 • Dit vinden onze klanten en cursisten van ons........

 • Ja, de cursusdag was  helemaal super! Was een leuke dag met twee leuke leraren!
  Bedankt voor de uitslagen! Wij zijn erg tevreden, mooi dat zoveel het gehaald hebben.

  Hartelijke groet
  Nynke Nicola

 • Als allereerst mijn complimenten naar de docent die we hebben gehad in de Valk te Urmond. Een super leuke cursus waar je nog echt wat van opsteekt. Gelukkig heeft het bedrijf er goed gebruik van gemaakt en meteen een NEN3140 meter besteld waar we de metingen mee op de cursus hebben verricht. METEN IS WETEN

  Kenston Installatietechniek
  Christiaan Jansen

 • Beste heer Speelman,
  Wij hebben naar volle tevredenheid met 3 personen bij u een cursus NEN 3140 gevolgd. Graag wil ik ook een vierde werknemer bij u  aanmelden. Wij hebben dan onze interne organisatie weer compleet. Alvast hartelijk dank voor de snelle reactie.

  Met vriendelijke groeten,
  Jaap Dirks
  Algemeen Bedrijfsleider Mennens Schiedam.

  Wij zijn zeer tevreden over de deskundige begeleiding van Raadgevend Bureau Speelman. Ook het inspelen op situaties die afwijken van de normale gang van zaken waarderen wij zeer.

  Jeroen Bretveld
  Regiomanager  Arriva Trein

  Geachte heer Speelman
  Kort geleden  hebben een aantal werknemers van ons een combicursus hijs- en hefmiddelen gevolgd bij u. Deze cursus is zeer succesvol en plezierig verlopen. Wilt u onze dank overbrengen aan de docent?
  En wij weten u voor de toekomst weer te vinden.

  Willem Dikker Hupkes
  Blanken Controls B.V.
  Directeur

 • Vragen van onze cursisten en klanten

  Week 36 

  Wij zijn reeds ISO 9001-2008 gecertificeerd. Wat moeten wij doen?
  Antwoord: De focus ISO 9001:2015 is meer gericht op de procesbeheersing vanuit het “risico-management denken” dan in de oude ISO 9001:2008 benoemd was. Deze risicobenadering vraagt om een andere aanpak.
  Na september 2018  zijn certificaten volgens de ISOnorm 9001:2008 niet langer geldig. Geaccrediteerde certificerende instellingen mogen vanaf maart 2017 alleen nog certificaten volgens de nieuwe versie van de norm uitgeven.
  De nieuwe norm betekent dat bedrijven en organisatie hun managementsysteem wellicht op een aantal punten moeten herzien om aan de doelstellingen van de nieuwe norm te voldoen.
  De opbouw van het huidige systeem en de implementaties zijn bepalend voor de aanpassingen van het systeem. De consultant van Raadgevend Bureau Speelman kan een “0” meting uitvoeren en op grond daarvan kan worden vastgesteld welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om tot een werkbaar ISO 9001-2015 systeem te komen.
  Wilt u weten wat een nulmeting inhoudt en wat de kosten daarvan zijn mail dan naar info@raadgevendbureauspeelman.nl of bel met Piet Speelman 0515-569446. 

  Week 45

  Wij zijn een industriele onderneming en werken nooit op lokaties buiten ons bedrijf. Is VCA voor ons dan noodzakelijk?
  Antwoord: VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die op lokatie van de opdrachtgever opdrachten uitvoeren voor derden. VCA cursus kan wel relevant zijn voor industriele bedrijven omdat de werkgever zijn medewerkers aantoonbaar moet onderrichten in veilig werken. Met een VCA certificaat maakt de werkgever dat aantoonbaar

  Week 44

  Kunt u ons informeren over de diverse subsidieregelingen?
  Antwoord: Waarschijnlijk ziet u in subsidieland door de bomen het bos niet meer. Hierdoor bestaat de kans dat u subsidies laat liggen terwijl u er wel voor in aanmerking komt. Het is dan ook goed om u op dit gebied te laten adviseren…..lees meer

  Week 43

  Nieuwe ISO norm

  Wellicht heeft u het al vernomen. De ISO 9001 ondergaat een wijziging. De huidige versie (ISO 9001:008) krijgt in 2015 een ander jasje. Onlangs is er een conceptversie gepubliceerd. Graag behandelen wij in grote lijnen de meeste relevante wijzigingen van de nieuwe norm.

  Ook is bekend dat er wordt nagedacht over het terugbrengen van niveaus in 9001 certificering. Dit mede door de sterke opkomst van 9001 in ontwikkelende economieën waar een basisniveau van certificering al kan helpen in het economisch verkeer. Vroeger kenden we ook al een verschil tussen 9001 en 9002.

  De belangrijkste wijzigingen samengevat
  Het management zal zijn beleid en visie en de vertaling hiervan naar de bedrijfsvoering meer moeten kunnen onderbouwen.

  De zogenaamde High Level Structure (HLS) wordt opgenomen. Dit is een soort blauwdruk van een norm die ook bij andere ISO-normen zal worden toegepast. Dit maakt de integratie van meerdere normen gemakkelijker.

  Er hoeft minder in een handboek te worden vastgelegd. Het accent ligt op het kunnen aantonen in de praktijk. Handboeken en procedures worden in beginsel dus minder belangrijk. Wel worden er meer analyses van het bedrijf verwacht.

  Toenemende aandacht voor bedrijfsrisico’s. Betere toegankelijkheid voor certificering van dienstverlenende organisaties.
  Meer aandacht voor de organisatie van het bedrijf (vaststellen aan welke eisen deze moet voldoen)
  Competentiemanagement krijgt meer diepgang.
  De procesbenadering, zoals in de 2008 versie ingevoerd, wordt verder uitgediept.
  Tijdens onze ISO 9001 trainingen zullen wij hier verder op ingaan.

  Week 36

  Wat is het doel van een “Verklaring van overeenstemming”

  Antw: “Verklaring van overeenstemming” is een verklaring van de fabrikant dat een machine of een bedrijfsmiddel  voldoet aan de Europese Norm (CE).  Bij ieder product dat onder de CE markering valt, moet een EG-verklaring van overeenstemming beschikbaar zijn als beschreven in Appendix A van dit Besluit. Verklaringen van overeenstemming moeten zijn ondertekend door een persoon die door de fabrikant of zijn in de Europese Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde daartoe is gemachtigd. Aan de verplichte toepassing van de EG-verklaring van overeenstemming zijn bepaalde voorschriften verbonden. klik voor meer informatie op http://www.vwa.nl

  Week 35

  Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet?
  Antw.:Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Arbowet ingegaan. De belangrijkste wijziging is een grotere verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf voor het arbobeleid. In plaats van dat de overheid het arbobeleid tot in detail bepaalt, komt dit beleid zoveel mogelijk tot stand binnen de bedrijven zelf. Dit maakt een gericht, op de eigen situatie toegesneden arbobeleid mogelijk.

  Wat de overheid nog wel doet, is het stellen van zogeheten doelvoorschriften voor veilig en gezond werken. Zoals bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. Hoe werkgevers en werknemers aan deze doelvoorschriften (gaan) voldoen, is aan de sector zelf. Een arbocatalogus is daarbij een goed en veelgebruikt hulpmiddel.

  Week 34

  Ik ga van werkgever veranderen en wil graag mijn VCA diploma meenemen.  Mijn huidige werkgever wil dat niet afgeven omdat hij de cursus heeft betaald. Kan hij dat doen?
  Antw: Een certificaat is altijd persoonsgebonden. Uw werkgever dient dat af te geven. Het kan natuurlijk zo zijn dat u afspraken heeft gemaakt over de termijn dat u bij uw werkgever in dienst zou blijven, in dat geval moet u mogelijk (een deel van) de cursuskosten aan uw werkgever terug betalen.

  Week 33

  Ik ben ZZP er. Moet ik dan over VCA VOL beschikken of kan ik volstaan met VCA Basis?
  Antw.: Dat hangt van uw werkzaamheden af. Indien u leiding geeft aan anderen, ongeacht of dat werknemers in vaste dienst zijn of ook ZZPers, dan dient u te beschikken over een VCA VOL certificaat. Werkt u alleen of onder leiding van voorman dan kunt u volstaan met VCA Basis. 

  Week 32

  Zijn jaarlijkse herhalingscursussen voor Keurmeester NEN 3140 verplicht?
  Antw.:Nee, veel opleidingsinstituten zeggen dat,  maar het Certificaat is in principe levenslang geldig.. lees meer

  Week 31

  Zijn wij verplicht om ons aan te sluiten bij een Arbo dienst?
  Antw.:Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun medewerkers.  Een Arbodienst kan daar een belangrijke rol in spelen.  Er is echter geen verplichting (meer) om aangesloten te zijn bij een Arbodienst.  De tarieven  van aansluiting bij een Arbodienst kunnen zeer verschillend zijn………….Lees meer

  Week 30

  Wat wordt er precies verstaan onder "Persoonlijke beschermingsmiddelen?"
  Antw.:Werkgevers moeten persoonlijke, individuele maar ook voor gezamenlijk gebruik bestemde beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen en zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan. Dit geldt ook in de gevallen waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is. In de Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E) dienen de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven te zijn.

  Heeft u een vraag op het gebied van Kwaliteit, Arbo of Milieu? 
  Mail deze dan naar: info@raadgevendbureauspeelman.nl
  U krijgt persoonlijk antwoord.