Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
 • Een voorbeeld uit de praktijk:

  Een voorbeeld uit de praktijk:

  Wie bij de volgende vraag het woordje “extra” over het hoofd ziet, beantwoord de vraag niet goed.

   “Je moet werken in een besloten ruimte. Er heerst een te hoge concentratie gevaarlijke stoffen (boven de MAC-waarde). Welk extra persoonlijk beschermingsmiddel moet je dan gebruiken?”

  a) Chemicaliënbestendige handschoenen.
  b) Een filtermasker.
  c) Onafhankelijke adembescherming

  Taalondersteuning vindt altijd plaats in opdracht van de werkgever of uitzendorganisatie. In een traject maakt de taalondersteuner afspraken om de cursisten op het niveau te brengen waarop redelijkerwijs verwacht mag worden dat de kandidaat de stof voldoende beheerst om daadwerkelijk de VCA training te volgen. De duur van het project is afhankelijk van het taalniveau en wordt aangepast aan de vraag. In de praktijk blijkt dat een traject van 3 maanden twee dagdelen per week een goede basis vormt om de VCA cursus met goed gevolg af te ronden.

 • Praktisch werkplekadvies

  Praktisch werkplekadvies

  Door toenemende eisen met betrekking tot veiligheid op de werkvloer moeten operationele medewerkers meestal beschikken over het diploma “Basis Veiligheid” ofwel het “VCA diploma”. Voor veel mensen blijkt dit niet gemakkelijk. De inhoud is niet zo’n probleem maar het taalgebruik van de examens maakt het lastig voor de kandidaat om voldoende punten te behalen.

  Begrippen als “bijna-ongeval”, “niet-afgeschermd”, “ondeugdelijk”, “lager dan”, klinken Nederlanders normaal in de oren maar zijn voor buitenlandse werknemers vaak moeilijk te begrijpen. Uitdrukkingen “als” “mits”, “tenzij”, “indien”, “noch”, “nog”, “toch” “steeds” en “echter” begrijpen ook veel Nederlandse kandidaten niet waardoor ze het VCA-examen keer op keer niet halen.

  Raadgevend Bureau Speelman biedt daarom taalondersteuning aan bij deze VCA trainingen. De woorden en begrippen worden aan de hand van verschillende voorbeelden uitgelegd en er worden veel oefenexamens gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan de opbouw van het cursusboek dat door Raadgevend Bureau Speelman in eigen beheer is ontwikkeld.

  Veel aandacht wordt gegeven aan de wijze van lezen door te wijzen op:

   Wat is de betekenis van de kopjes in de kantlijn?

  • Wat is het belang van een opsomming of een onderstreping.
  • Waarom worden sommige woorden of zinnen vet- of cursief gedrukt?

  Omdat de kandidaten zo beter voorbereid aan een VCA-training en VCA-examen beginnen, is de kans dat ze slagen een stuk groter.