Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
 • Veilig werken is een proces van bewustmaking

  Veilig werken is een proces van bewustmaking. Je kunt niet zeggen: “Vanaf vandaag gaan wij alleen nog maar veilig werken!” Veilig werken is een onderdeel van het bedrijf en de bedrijfscultuur.

  Dat is het uitgangspunt om een veiligheidsmanager bij u aan te stellen. Niet alleen het maken van procedures om veilig te werken hoort tot zijn taak maar juist het betrekken van alle medewerkers is prioriteit nummer één.

  De Veiligheidskundige van Raadgevend Bureau Speelman kan voor u die taak van veiligheidsmanager invullen of een door u aangesteld persoon begeleiden. De organisatie wordt bij de implementatie betrokken en al spoedig ontdekken uw medewerkers dat veilig werken niet belastend is maar juist de arbeidvreugde verhoogt. Bovendien leert de ervaring dat het ziekteverzuim met enige procenten kan worden verlaagd.

  Belangrijke aspecten voor veiligheidsmanagement zijn o.a.:

   

  • Werkplekinspecties
  • Voorlichting en instructie
  • Opleiding
  • Werkoverleg
  • Toolboxmeetings
  • Archivering
  • Materiaalkeuring en onderhoud
  • PAGO / PMO (Dé APK voor uw medewerkers)
  • VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) beleidsverklaring.
  • VGM vakgerichte certificaten
  • Veiligheidsvoorschriften bij indiensttreding
  • Veiligheidsinstructie regels en voorschriften
  • Procedure bij ongeval/incident plus melding hiervan
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Beoordeling Direct Leidinggevenden