Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
  • Verzuim rapportage aan verzekeraar (cf. BOA model)

    RBS treedt bij melding verzuim in uw bedrijf snel en daadkrachtig op door online de melding door te geven aan de verzekeraar van uw keuze.  Nog dezelfde dag en na  2 werkdagen wordt telefonisch contact opgenomen met de werknemer.  Door op deze wijze  mee te denken over het algehele verzuimbeleid helpen wij werkgevers en verzekeraars  de verzuim schadelast zoveel mogelijk te beperken.

     

    Tarief melding verzekeraar : Gratis

    Tarief 2 keer telefonisch contact: € 27,50