Overzicht trajecten BRL

  • BRL SIBK 2000-9000 systeem

    Deze Beoordelings Richt Lijn (BRL) beschrijft de algemene eisen m.b.t. milieu- en grond onderzoek waaraan een organisatie moet voldoen. Ook is in de BRL vastgelegd op welke wijze dit wordt getoetst door een certificerende instelling.

  • BRL 6000 systeem

    BRL 6000 is een KOMO-keurmerk specifiek voor de installatiesector. Installateurs tonen hiermee aan ontwerp, aanleg en aansluiting van installaties voldoen aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden.

  • BRL systemen overig

    Er zijn een groot aantal BRL systemen, te veel om ze allemaal te benoemen. Wij hebben de juiste consultant voor uw specifieke situatie.