Overzicht trajecten Kwaliteit

 • ISO 9001 Kwaliteitszorg systeem

  Dient u aan uw klanten aantoonbaar te maken dat uw product of dienst geleverd wordt lees dan meer over de ISO 9001-2015 norm.

 • ISO 14001 Milieuzorg systeem

  Is het milieu uw zorg en dan van uw klanten? Lees dan meer over de ISO 14001 norm.

 • CE markering

  CE-markering is geen keurmerk. Het CE-teken geeft aan dat het betreffende apparaat of machine voldoet aan de Europese richtlijnen. In deze richtlijnen worden minimum eisen gesteld waaraan een machine moet voldoen.

 • Taxi Keurmerk

  Het Taxikeurmerk is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer en staat borg voor vakkundige chauffeurs en comfortabel taxivervoer.

 • CO2-Prestatieladder

  De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 en het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

 • Tentatieve audit

  Certificeren......maar weet u zeker of uw systeem al voldoet aan de eisen van de norm? Laat dan proefaudit uitvoeren.