Overzicht trajecten Zorg

  • HKZ zorg systeem

    Met het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) kunnen instellingen en praktijken aantonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld door opdrachtgevers en verzekenigsinstanties.

  • Haccp voedselveiligheidssysteem

    HACCP is de norm voor voedselveiligheid. Deze norm is geldig voor bedrijven die in anraking komen met voeding. HACCP stelt eisen vast voor sociale hygiëne en voedselveiligheid.