Masterclass Interne auditor

interne auditor

Kwaliteits-, milieu- en KAM-coördinatoren en door het management aangewezen functionarissen die interne audits uit gaan voeren.

Doel

Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits- veiligheids-, milieu- en/of arbozorgsystemen. Een interne kwaliteits-, arbo- en milieuaudit is een belangrijk instrument om de effectiviteit van deze systemen te beoordelen. De resultaten van een interne audit kunnen aanleiding zijn voor verbeteringen binnen de organisatie. De training Interne Auditing leidt medewerkers op om op een praktische manier interne audits uit te voeren

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Doel en inhoud van de externe audit
 • Doel en inhoud van de interne audit
 • Eisen aan de interne audit
 • Auditplanning; uitvoering (audittechnieken)
 • Rapportage
 • Het praktisch uitvoeren van de interne audit en follow up / Theorie en praktijk d.m.v. rollenspellen

Bij de cursus kan de situatie van het bedrijf of de organisatie van de deelnemers als uitgangspunt van de cursus gehanteerd worden

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  1 t/m 3 cursisten: € 439.00
  4 t/m 6 cursisten: € 419.00
  7 t/m 10 cursisten: € 399.00
  Voor groepen of incompany vanaf 10 personen: € 199.00 per persoon
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden