Inspectie Speelgelegenheden en Speeltoestellen

inspecteren van speeltoestellen

Deze praktisch ingevulde cursus is bedoeld voor Medewerkers welke ingezet worden als inspecteur van Speelgelegenheden / Speeltoestellen volgens het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen. De cursus is opgezet voor bijvoorbeeld medewerkers van Gemeenten, Kinderdagverblijven, Overdekte speelplaatsen, Eigenaren van speeltuinen, etc. Opgeleide inspecteurs zijn bevoegd voor het inspecteren van eigen speeltoestellen en speeltoestellen van derden

Doel

Het inspecteren van speeltoestellen is een wettelijke verplichting sinds 1997. Inspectie vindt plaats volgens het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen. De inspecties kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kunnen ook uitbesteed worden aan Externe inspectiebureaus. De training van Raadgevend Bureau Speelman leidt op tot Inspecteur om zelfstandig inspecties aan speeltoestellen uit te voeren.

Inhoud

De cursus is opgedeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel.

Theoriedeel:

  • Speelgelegenheden en speeltoestellen algemeen
  • Betrokken partijen en verplichtingen
  • Wetgeving, waaronder het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen
  • Eisen aanspeeltoestellen
  • Eisen aan de ondergrond
  • Beheer van speelgelegenheden
  • Logboek en jaarplan
  • Onderhoud en inspectie van speeltoestellen en speelgelegenheden

Praktijkdeel:

  • Uitvoeren van cases
  • keuringen in de praktijk

De cursus wordt op een praktische wijze gegeven waarbij de cursist centraal staat.

Belangrijke opmerking:

Een fabrikant is wettelijk verplicht om nieuwe speeltoestellen te voorzien van een typekeuring. Deze mag alleen worden uitgegeven door een door het Ministerie van VWS aangewezen keuringsinstantie (AKI). Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de cursus ingaat op de verplichte jaarlijkse periodieke keuring/inspectie en niet de typekeuring.

1 t/m 3 cursisten: € 295.00
4 t/m 6 cursisten: € 285.00
7 t/m 10 cursisten: € 275.00
Voor groepen vanaf 10 personen: € 239.00 per persoon
Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.


“Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

Aanmelden