Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke NEN 3140

Installatieverantwoordelijke

Iedereen die werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke in het kader van de norm NEN 3140 (IV of WV NEN 3140). Tot de doelgroep van de NEN 3140 cursus behoren een hoofd technische dienst, leidinggevende medewerkers, leidinggevende monteurs van elektrotechnische installatiebedrijven, industriële organisaties, etc.

Doel

Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid tot Installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke volgens de NEN 3140, ook wel IV / WV NEN 3140 genoemd.

De Installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om elektrische veiligheid. De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. De werkverantwoordelijke daarentegen geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veiligheidsprocedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn.

Inhoud

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken:

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving:

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s:

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Het implementeren van NEN 3140 in de organisatie
 • Het leiding geven aan veilig werken
 • Uitbesteden van werkzaamheden
 • Inspectie van elektrische installaties
 • Keuring van arbeidsmiddelen
 • Het opstellen, uitvoeren en beheren van inspectieplannen
 • Spanningsloos werken
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Geldigheid

Het Certificaat is in principe levenslang geldig.

Tijdsduur

De cursus Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke NEN 3140 duurt 1 dag

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  1 t/m 3 cursisten: € 425.00
  4 t/m 6 cursisten: € 395.00
  7 t/m 10 cursisten: € 349.00
  Voor groepen of incompany vanaf 10 personen: € 299.00 per persoon
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden