Keurmeester Grondverzetmachines

grondverzetmachines keuren

De cursus keuren Grondverzetmachines is bedoeld voor personen die als interne of externe keurmeester keuringen aan grondverzetmachines zoals shovels, minigravers en kranen gaan uitvoeren.

Doel

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van grondverzetmachines verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van deze machines. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid om op de juiste wijze keuringen aan grondverzetmachines uit te voeren en keuringscriteria toe te passen, als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Achtergronden van de Machinerichtlijn (CE-markering) bij grondverzetmachine
 • Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit, hoofdstuk 7)
 • Wegenverkeerswet voor grondverzetmachines
 • Arbowet en productaansprakelijkheid t.a.v. grondverzetmachines
 • Onafhankelijkheid van de keurmeester grondverzetmachines
 • Materieelbeheersysteem grondverzetmachines
 • Noodzakelijke aanpassingen aan grondverzetmachines
 • Noodvoorzieningen, aanbrengen van waarschuwingsvoorschriften op grondverzetmachines I
 • Inspecteren van grondverzetmachines
 • Rapportage van uitgevoerde keuringen aan grondverzetmachines

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  1 t/m 3 cursisten: € 295.00
  4 t/m 6 cursisten: € 280.00
  7 t/m 10 cursisten: € 239.00
  Incompany vanaf 10 personen: € 199.00 per persoon
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden