Keurmeester ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484

 NEN 2484

U moet voortaan in eigen beheer ladders, trappen en rolsteigers gaan keuren?
Dan is de cursus “Keurmeester Ladders, Trappen en Rolsteigers volgens NEN 2484” van Raadgevend Bureau Speelman een goede keuze voor u!

De cursus leidt cursisten op een praktische wijze op tot erkend Keurmeester voor ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484. De cursisten van de “Keurmeester Klimmaterieel” cursus zijn na afloop bevoegd voor zowel het keuren van de ladders, trappen en rolsteigers voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden als Externe keurmeester. Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk.

Doel

Het keuren van klimmaterieel als ladders, trappen en rolsteigers is een wettelijke verplichting sinds 1998. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van ladders, trappen en rolsteigers opgenomen. De training van Raadgevend Bureau Speelman leidt op tot voldoende onderricht persoon conform de Arbo-Wet om zelfstandig Keuringen aan ladders, trappen en rolsteigers uit te voeren.

Inhoud

Onderwerpen die in de cursus behandeld worden:

  • Keuring van ladders, trappen en rolsteigers
  • Keuringsbevoegdheid bij ladders, trappen en rolsteigers
  • Wetgeving: Arbo-wet, NEN 2484, NEN-EN 1004 en de EN 1147
  • Typen ladders, trappen en rolsteigers
  • Materiaalsoorten, kenmerken, constructief inzicht m.b.t. ladders, trappen en rolsteigers
  • Uitvoeren keuringen aan ladders, trappen en rolsteigers
  • Toepassen van checklijsten voor het keuren van ladders, trappen en rolsteigers
  • Administratieve afhandeling van inspecties aan ladders, trappen en rolsteigers
  • Wetgeving, Arbo-wet en productaansprakelijkheid
  • Administratieve afhandeling van inspecties

Ook wordt tijdens de Keurmeester cursus ingegaan op de rol van de Externe Keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert!

Werkwijze:

De cursus keuren ladders, trappen en rolsteigers bestaat uit een goede mix van een Theorie en een Praktijkgedeelte. In het Praktijkgedeelte in ons keurmeester praktijkcentrum in Lexmond worden voorhanden zijnde ladders, trappen en rolsteigers gekeurd door de aspirant keurmeesters, onder toezicht van de docent. Het keuren van ladders, trappen en rolsteigers is vaak geen “zwart-wit” discussie. Tijdens het praktijkdeel leren cursisten een inschatting te maken van verschillende typen Beschadigingen. Op deze manier is men na afloop van de cursus goed in staat klimmaterieel op veiligheid te beoordelen op basis van de NEN 2484 normering.

Cursusduur:

De cursus duurt 1 dagdeel, bestaande uit lesstofbehandeling en practicum.

Resultaat

De geslaagde cursisten ontvangen een keurmeestercertificaat keurmeester ladders, trappen en rolsteigers, welke voldoet aan het arbeidsomstandighedenbeleid.

1 t/m 3 cursisten: € 185.00
4 t/m 6 cursisten: € 175.00
7 t/m 10 cursisten: € 165.00
Voor groepen of incompany vanaf 10 personen: € 149.00 per persoon
Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek en certificaat.


“Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

Aanmelden