Keurmeester magazijnstellingen en stalen opslagsystemen

magazijnstellingen keuren

De cursus is bedoeld voor technische medewerkers die worden ingezet als keurmeester magazijnstellingen voor stalen opslagsystemen zoals legbord- en palletstellingen.
 Door Raadgevend Bureau Speelman opgeleide keurmeesters kunnen zowel voor de eigen organisatie als voor derden keuren.

Doel

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van stalen opslagsystemen en magazijnstellingen verplicht. Onlangs is de Europese norm EN15635 (gebruik en onderhoud van stalen opslagsystemen) ingevoerd. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van opslagsystemen en magazijnstellingen. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige (opgeleide keurmeester). Middels deze training worden medewerkers opgeleid als deskundige in de zin van nationale (Arbobesluit) en internationale (EN) wetgeving.

Inhoud

Onderwerpen die in de theorie behandeld worden:

 • Wetgeving stalen opslagsystemen en magazijnstellingen
 • Keuringsplicht stalen opslagsystemen en magazijnstellingen
 • Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Het keuringsproces van stalen opslagsystemen en magazijnstellingen
 • Keuringsbevoegdheid
 • Keuringsfilosofie
 • Bepalen keuringsfrequentie
 • Soorten stalen opslagsystemen
 • Montage aspecten van stalen opslagsystemen en magazijnstellingen
 • Opstelling van stalen opslagsystemen
 • Controle op loodrechtheid van kolommen
 • Veranderingen aan stalen opslagsystemen
 • Gangpaden, belasting en belastingborden
 • Beschadiging en tekortkomingen
 • Gebruiksveiligheid en taxatie van beschadigde onderdelen
 • Administratieve verplichtingen

Ook wordt ingegaan op de rol van de externe keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert.

Werkwijze

Theorie en praktijkvoorbeelden. Indien aanwezig kunnen tijdens het praktijkgedeelte voorhanden zijnde magazijnstellingen worden gekeurd door de aspirant keurmeesters, onder toezicht van de docent.

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  1 t/m 3 cursisten: € 295.00
  4 t/m 6 cursisten: € 280.00
  7 t/m 10 cursisten: € 239.00
  Incompany vanaf 10 personen: € 199.00 per persoon
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden