VCA Basis examen Duits

Doelgroep

VCA grundlegenden Sicherheits Kurs ist für Führungskräfte konzipiert und die die offiziellen Siche28rheitszertifikat Basissicherheit VCA erhalten möchten. Wenn eine Organisation die VCA-Zertifikat erreichen will, dann ist es eine Zertifizierung vorgeschrieben, dass alle leitenden Angestellten des VCA Grunddiplom haben.

Nederlands

De cursus Basisveiligheid VCA is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en welke het officiële veiligheidscertificaat Basisveiligheid VCA willen behalen. Indien een organisatie het VCA certificaat wil behalen dan is het een certificeringseis dat alle uitvoerende medewerkers beschikken over het VCA basisdiploma.

Doel

Das Ziel des Kurses Basic Safety VCA ist Mitarbeiter Einblick über die Arbeit sicher zu geben. Ein zweiter Zweck der VCA Grundausbildung Unfälle und Fehlzeiten zu verhindern. Beziehen das offizielle Zertifikat Basic Safety VCA. Die praktische Gestaltung des Kurses VCA Basic Safety Advisory Büro von Speelman, diese sowohl in der ersten als auch Wiederholungs VCA Kurs folgen.

Nederlands

Het doel van de cursus Basisveiligheid VCA is om medewerkers inzicht te geven over veilig werken. Een tweede doel van de VCA basis cursus is uiteraard het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim. Het behalen van het officiële certificaat Basisveiligheid VCA. Door de praktische opzet van de cursus Basisveiligheid VCA
van Raadgevend Bureau Speelman is deze zowel als eerste maar ook als herhalings VCA cursus te volgen.

Inhoud

Folgende Themen werden im Verlauf VCA Basic Safety unter anderem sein:

 • Gesundheits- und Sicherheitsgesetze
 • Risiken und Sicherheit
 • Risiko, Unfall- und Sicherheit
 • Brand, Explosion und gefährliche Stoffe
 • Physikalische Gefahren (Lärm, Vibration, Licht, Klima, Ergonomie, etc.)
 • Strom
 • Enge Räume, Wartung und Arbeitserlaubnis
 • Heben und Hebe
 • Arbeiten in der Höhe
 • Persönliche Schutzausrüstung

Nederlands

Tijdens de cursus Basisveiligheid VCA worden komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbowetgeving
 • Risico’s en veiligheid
 • Risico, ongeval en veiligheid
 • Brand, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Fysische gevaren (geluid, trillingen, verlichting, klimaat, ergonomie, etc.)
 • Elektriciteit
 • Besloten ruimten, onderhoud en werkvergunningen
 • Hijsen en heffen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Data en locaties

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  Tarieven

  1 t/m 3 cursisten: € 125.00
  4 t/m 6 cursisten: € 115.00
  7 t/m 10 cursisten: € 105.00
  Voor groepen of incompany maken wij graag een offerte
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. pasje en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden