VCA Basis examen Frans

Doelgroep

VCA cours de sécurité de base est conçu pour les employés et dirigeants qui souhaitent obtenir VCA Basis Fransle certificat officiel de sécurité VCA Basic Safety. Si une organisation veut atteindre le certificat VCA alors il est une exigence de certification que tous les employés cadres ont le diplôme de base VCA.

Nederlands

De cursus Basisveiligheid VCA is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en welke het officiële veiligheidscertificaat Basisveiligheid VCA willen behalen. Indien een organisatie het VCA certificaat wil behalen dan is het een certificeringseis dat alle uitvoerende medewerkers beschikken over het VCA basisdiploma.

Doel

Le but du cours VCA de sécurité de base est de donner aux employés un aperçu sur le travail en toute sécurité. Un deuxième but de la formation de base VCA pour prévenir les accidents et l’absentéisme. L’obtention du certificat officiel VCA de sécurité de base. La conception pratique du VCA Bureau Cours de base de sécurité consultatif de Speelman, cette fois la première ainsi que la répétition de suivre bien sûr VCA.

Nederlands

Het doel van de cursus Basisveiligheid VCA is om medewerkers inzicht te geven over veilig werken. Een tweede doel van de VCA basis cursus is uiteraard het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim. Het behalen van het officiële certificaat Basisveiligheid VCA. Door de praktische opzet van de cursus Basisveiligheid VCA van Raadgevend Bureau Speelman is deze zowel als eerste maar ook als herhalings VCA cursus te volgen.

Inhoud

seront entre autres les sujets suivants pendant le cours VCA Sécurité de base:

 • Santé et législation sur la sécurité
 • Risques et sécurité
 • Risque, accidents et de sécurité
 • Incendie, explosion et matériaux dangereux
 • Risques physiques (bruit, vibrations, éclairage, climat, ergonomie, etc.)
 • Électricité
 • des espaces confinés, entretien et permis de travail
 • Levage
 • Le travail en hauteur
 • Équipement de protection individuelle

Nederlands

Tijdens de cursus Basisveiligheid VCA worden komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbowetgeving
 • Risico’s en veiligheid
 • Risico, ongeval en veiligheid
 • Brand, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Fysische gevaren (geluid, trillingen, verlichting, klimaat, ergonomie, etc.)
 • Elektriciteit
 • Besloten ruimten, onderhoud en werkvergunningen
 • Hijsen en heffen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Data en locaties

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  Tarieven

  1 t/m 3 cursisten: € 125.00
  4 t/m 6 cursisten: € 115.00
  7 t/m 10 cursisten: € 105.00
  Voor groepen of incompany maken wij graag een offerte
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. pasje en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden