VCA Basis examen Pools

Doelgroep

VCA Kurs podstawowy przeznaczony jest dla bezpieczeństwa pracowników i wykonawczych, które cVCA Poolshcą otrzymać oficjalny certyfikat bezpieczeństwa Podstawowe zasady bezpieczeństwa VCA. Jeśli organizacja chce osiągnąć certyfikat VCA to jest to wymóg certyfikacji, że wszyscy pracownicy wykonawcze mają VCA podstawowy dyplom.

Nederlands

De cursus Basisveiligheid VCA is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en welke het officiële veiligheidscertificaat Basisveiligheid VCA willen behalen. Indien een organisatie het VCA certificaat wil behalen dan is het een certificeringseis dat alle uitvoerende medewerkers beschikken over het VCA basisdiploma.

Doel

Celem kursu Podstawowe zasady bezpieczeństwa VCA jest zapewnienie pracownikom wgląd o pracy bezpiecznie. Drugim celem VCA podstawowego szkolenia w celu zapobiegania wypadkom i absencji. Uzyskanie oficjalnego certyfikatu Podstawowe zasady bezpieczeństwa VCA. Praktyczna konstrukcja Kurs VCA Biura Doradczego Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Speelman, to zarówno pierwszego, jak i powtórzenia obserwacji VCA oczywiście.

Nederlands

Het doel van de cursus Basisveiligheid VCA is om medewerkers inzicht te geven over veilig werken. Een tweede doel van de VCA basis cursus is uiteraard het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim. Het behalen van het officiële certificaat Basisveiligheid VCA. Door de praktische opzet van de cursus Basisveiligheid VCA van Raa
dgevend Bureau Speelman is deze zowel als eerste maar ook als herhalings VCA cursus te volgen.

Inhoud

będzie między innymi następujące tematy w trakcie VCA Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Zdrowie i przepisy bezpieczeństwa
 • Ryzyka i Bezpieczeństwa
 • Ryzyko, wypadkowe i bezpieczeństwo
 • Pożar, wybuch i materiałów niebezpiecznych
 • Zagrożenia fizyczne (hałas, wibracje, oświetlenie, klimat, ergonomia, itp)
 • elektryczność
 • Przestrzeniach zamkniętych, zezwolenia prac konserwacyjnych i
 • Podnoszenie i podnoszenia
 • Praca na wysokości
 • Osobistego sprzętu ochronnego

Nederlands

Tijdens de cursus Basisveiligheid VCA worden komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbowetgeving
 • Risico’s en veiligheid
 • Risico, ongeval en veiligheid
 • Brand, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Fysische gevaren (geluid, trillingen, verlichting, klimaat, ergonomie, etc.)
 • Elektriciteit
 • Besloten ruimten, onderhoud en werkvergunningen
 • Hijsen en heffen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Resultaat

Po przejściu egzamin w jednym z naszych 34 ośrodków egzaminacyjnych otrzymają pozytywny wynik, dyplom w ciągu kilku dni. Niniejsze świadectwo jest ważne przez 10 lat.

Nederlands 

Na het afleggen van uw examen in een van onze 34 examencentra ontvangt u bij een positief resultaat binnen enkele dagen uw diploma. Dit diploma is 10 jaar geldig.

Data en locaties

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  Tarieven

  1 t/m 3 cursisten: € 125.00
  4 t/m 6 cursisten: € 115.00
  7 t/m 10 cursisten: € 105.00
  Voor groepen of incompany maken wij graag een offerte
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. pasje en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden