VCA Basis examen Portugees

Doelgroep

VCA Basis examen Portugees

VCA curso básico de segurança é projetado para empregados executivos e que desejem obter o certificado oficial de segurança básicas de segurança VCA. Se uma organização deseja alcançar o certificado VCA, então é uma exigência da certificação de que todos os empregados executivos têm o diploma de base VCA.

Nederlands

De cursus Basisveiligheid VCA is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en welke het officiële veiligheidscertificaat Basisveiligheid VCA willen behalen. Indien een organisatie het VCA certificaat wil behalen dan is het een certificeringseis dat alle uitvoerende medewerkers beschikken over het VCA basisdiploma.

Doel

O objetivo do curso Básico de Segurança VCA é para dar aos funcionários uma visão sobre como trabalhar com segurança. Um segundo objetivo do curso básico de formação VCA para prevenir acidentes e absentismo. A obtenção do certificado oficial Básico de Segurança VCA. O design prático do curso VCA Básico de Segurança Assessoria de Speelman, este tanto o primeiro curso, bem como repetição siga VCA.

Nederlands

Het doel van de cursus Basisveiligheid VCA is om medewerkers inzicht te geven over veilig werken. Een tweede doel van de VCA basis cursus is uiteraard het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim. Het behalen van het officiële certificaat Basisveiligheid VCA. Door de praktische opzet van de cursus Basisveiligheid VCA van Raadgevend Bureau Speelman is deze zowel als eerste maar ook als herhalings VCA cursus te volgen.

Inhoud

estarão entre outros, os seguintes temas durante o curso VCA Segurança básica:

 • Legislação de Segurança e Saúde
 • Riscos e segurança
 • Risco de acidentes e de segurança
 • Materiais de incêndio, explosão e perigosos
 • Perigos físicos (ruído, vibração, iluminação, clima, ergonomia, etc.)
 • Electricidade
 • licenças de espaços confinados, manutenção e trabalho
 • Içamento e elevação
 • Trabalho em altura
 • Equipamento de protecção individual

Nederlands

Tijdens de cursus Basisveiligheid VCA worden komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbowetgeving
 • Risico’s en veiligheid
 • Risico, ongeval en veiligheid
 • Brand, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Fysische gevaren (geluid, trillingen, verlichting, klimaat, ergonomie, etc.)
 • Elektriciteit
 • Besloten ruimten, onderhoud en werkvergunningen
 • Hijsen en heffen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Data en locaties

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  Tarieven

  1 t/m 3 cursisten: € 125.00
  4 t/m 6 cursisten: € 115.00
  7 t/m 10 cursisten: € 105.00
  Voor groepen of incompany maken wij graag een offerte
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. pasje en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden