VCA Basis examen Turks

Doelgroep

VCA Basis examen Turks

VCA temel güvenlik kursu resmi güvenlik sertifikası Temel Güvenlik VCA elde etmek isteyen yönetici çalışanları ve için tasarlanmıştır. Bir organizasyon VCA sertifikası elde etmek istiyorsa o zaman tüm yönetici çalışanların VCA temel diplomasına sahip bir sertifika gerekliliktir.

Nederlands

De cursus Basisveiligheid VCA is bedoeld voor uitvoerende medewerkers welke het officiële veiligheidscertificaat Basisveiligheid VCA willen behalen. Indien een organisatie het VCA certificaat wil behalen dan is het een certificeringseis dat alle uitvoerende medewerkers beschikken over het VCA basisdiploma. Het is daarom van groot belang dat uitvoerende medewerkers dit certificaat behalen.

Doel

Tabii Temel Güvenlik VCA amacı güvenli çalışma hakkında çalışanlara bilgi vermektir. VCA temel eğitim kursunun ikinci amacı kazaları ve devamsızlık önlemek için. Resmi bir sertifika Temel Güvenlik VCA elde edilmesi. Speelman ders VCA Temel Güvenlik Danışma Ofisi, bu hem birinci hem de tekrarı olarak izleyin VCA elbette pratik tasarımı.

Nederlands

Het doel van de cursus Basisveiligheid VCA is om medewerkers inzicht te geven over veilig werken. Een tweede doel van de VCA basis cursus is uiteraard het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim. Het behalen van het officiële certificaat Basisveiligheid VCA. Door de praktische opzet van de cursus Basisveiligheid VCA van Raadgevend Bureau Speelman is deze zowel als eerste maar ook als herhalings VCA cursus te volgen.

Inhoud

diğerleri ders VCA Temel Emniyet sırasında aşağıdaki konular arasında olacak:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • Riskler ve güvenlik
 • Risk, kaza ve güvenlik
 • Yangın, patlama ve tehlikeli maddeler
 • Fiziksel tehlikeler (gürültü, titreşim, aydınlatma, iklim, ergonomi, vs.)
 • Elektrik
 • Kapalı alanlarda, bakım ve çalışma izni
 • Kaldırma ve kaldırma
 • yükseklikte çalışmak
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar

Nederlands

Tijdens de cursus Basisveiligheid VCA komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbowetgeving
 • Risico’s en veiligheid
 • Risico, ongeval en veiligheid
 • Brand, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Fysische gevaren (geluid, trillingen, verlichting, klimaat, ergonomie, etc.)
 • Elektriciteit
 • Besloten ruimten, onderhoud en werkvergunningen
 • Hijsen en heffen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Data en locaties

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  Tarieven

  1 t/m 3 cursisten: € 125.00
  4 t/m 6 cursisten: € 115.00
  7 t/m 10 cursisten: € 105.00
  Voor groepen of incompany maken wij graag een offerte
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. pasje en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden