Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140)

VOP NEN 3140

Het opleiden van medewerkers tot Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140, ook wel VOP NEN 3140 genoemd. Een voldoende onderricht persoon is een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars. Daarnaast worden personen met een VOP NEN 3140 cursus ingezet voor personen welke als beheerder van gebouwen, conciërges werken. Kortom: de cursus VOP NEN 3140 is geschikt voor eenieder die “figuurlijk gesproken” in aanraking komt met elektriciteit.

Doel

De cursus VOP NEN 3140 is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon in het kader van de NEN 3140.

Inhoud

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wanddontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Geldigheid

Het Certificaat is in principe levenslang geldig.

Tijdsduur

De cursus duurt 1 dagdeel (1 dagdeel van 4 uur).

Deze cursus wordt gehouden op de volgende data en locaties:

  1 t/m 3 cursisten: € 185.00
  4 t/m 6 cursisten: € 175.00
  7 t/m 10 cursisten: € 165.00
  Voor groepen of incompany vanaf 10 personen: € 149.00 per persoon
  Genoemde tarieven zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek en certificaat.


  “Wij”… voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen op deze aardbol, ongeacht ras, overtuiging of afkomst. Jaarlijks doneren wij 1% van onze cursusomzet voor dit doel. Dit jaar gaat het geld naar ALEH in Jeruzalem. Voor meer informatie: www.aleh.org

  Aanmelden